„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU
Wykonujemy elementy poliuretanowe, mające zastosowanie w różnego rodzaju przemysłach. Możemy wyprodukować elementy o różnych kształtach, zastosowaniach np: rękojeści, elementy podzespołów samochodowych, młotki.

Element z poliuretanu


Młotek poliuretanowy


Kostka stalowa pokryta częściowo poliuretanem, używana przy składaniu zaworów, aby nie narazić na usterkę elementów

Na specjalne zamówienie firma nalała poliuretan na kostkę aluminiową. Twardość poliuretanu 80° Shore'a.


Element zawieszenia  


Element zawieszenia


Krążek poliuretanowy


Szczęki dociskowe


Kostka poliuretanowa wykonana z poliuretanu odpornego na ścieranie


Stalowa tuleja z kołnierzem pokrytym poliuretanemy


Drążek do atlasu do ćwiczeń


Rękojeść


Pokrętło


Zawias poliuretanowy