„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Rolki metalowo-poliuretanowe do posuwu

Symbol
RMP-110-54/18
110

18

35

54

300

1,07
RMP-120-60/35
120

35

20

60

200

1,50
RMP-110-47/35
110

35

11

47

200

0,84
RMP-140-50/35
140

35

50

50

400

2,50