„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Łożyska / rolki z bieżnią poliuretanową


Dwa łożyska z bieżnia poliuretanową  

Na specjalne zamówienie firma oblała łożyska poliuretanem o twardości 70° Shore'a.Rolka z bieżnikiem 


Rolka z bieżnikiem 


Rolka poliuretanowa ze stalową ośką, oraz bieżnią "U" kształtną wykonaną według wymagań

Na specjalne zamówienie firma pokryła ośkę stalową poliuretanem o twardości 60° Shore'a..


Rolka poliamidowo-poliuretanowa

Firma pokryła korpus tworzywowy wykonany z poliamidu warstwą poliuretanu. Do wykonania powłoki poliuretanowej został użyty poliuretan o twardości 85° Shore'a.


Rolka poliamidowo-poliuretanowa z zębatką  

Firma pokryła korpus tworzywowy wykonany z poliamidu warstwą poliuretanu. Do wykonania powłoki poliuretanowej został użyty poliuretan o twardości 80° Shore'a.
Rolka do magnetofonu