„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Koła powlekane poliuretanem

Firma wykonuje, jak i regeneruje koła z bieżnią poliuretanową. Koła poliuretanowe mogą posiadać korpusy stalowe, aluminiowe, tworzywowe. Zgodnie z potrzebami wykonujemy koła powlekane poliuretanem o różnej średnicy, twardości i stopniach wytrzymałości na ścieralność.


Koło stalowo-poliuretanowa z kołnierzem

Wykonano regeneracje rolki stalowej z kołnierzem. Na stalowy korpus został nalany poliuretan o twardości 92° Shore'a w kolorze żółtym.


Koło z bieżnią poliuretanową z nacięciami w bieżni w kształcie kostki  
Koło do piły taśmowej

Firma wykonała regenerację koła do piły taśmowej. Korpus koła został pokryty poliuretanem o twardości 92° Shore'a w kolorze żółtym.


Koło zębate 

Firma wykonała regenerację rolki która została pokryta poliuretanem o twardości 70° Shore'a w kolorze żółtym. Bieżnia poliuretanowa rolki ma kształt zębatki.