„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Odbojniki / uszczelki poliuretanowe

Zgodnie z zamówieniem i potrzebami zamawiającego wykonujemy uszczelki, odbojniki oraz stopki niwelujące drgania. Elementy te mogą posiadać różne stopnie twardośći, kształt i kolor.

Podkładka uszczelniająca poliuretanowa  

Na specjalne zlecenie firma wykonała podkładkę uszczelniającą wykorzystywaną do lini produkcyjnej wiązek elektrycznych. Podkładka została wykonana z poliuretanu.Uszczelka z poliuretanu