„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Koła z bieżnią poliuretanową oraz skośnymi wcięciami w bieżniku

Koła z bieżnią poliuretanową oraz skośnymi wcięciami w bieżniku

koło_skosny male
wałek_skosny_bieznik
wałek_aluminiowy_z_bieżnikiem
skośny bieznik_male