„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów z poliuretanu termoplastycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych wyrobów z poliuretanu TPU

Rolki stalowo-poliuretanowe

rolka_stal_poliuretanowa mala
pokrycie_rolki_stalowej małe
rolka_stalowo_poliuretanowa małe
stalowa_z_poliuretanem małe
rolka_barylka mała
rolka 1 male
rolka brazowa mala
rolka nieb male